• NCIndex
  • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
  • STAN RYNKU:
  • OBROTY (w tys. zł):
  • WZROSTY:
  • SPADKI:
  • BEZ ZMIAN:

BioMaxima rozliczyła dotacje otrzymane na program rozwojowy

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, otrzymała końcowe rozliczenie dotacji w ramach Działania 3.7 "Innowacyjne produkty mikrobiologiczne". Pozyskane środki zostały przeznaczone na budowę nowego Zakładu Produkcyjnego oraz zakup maszyn. Spółka rozliczyła także wszystkie pozostałe dotacje związane z realizacją programu rozwojowego.

Emitent poinformował o otrzymaniu końcowego rozliczenia dotacji z Działania 3.7 "Innowacyjne produkty mikrobiologiczne", co nastąpiło po uprzedniej kontroli, która nie stwierdziła nieprawidłowości. Dofinansowanie to było przeznaczone na budowę Zakładu Produkcyjnego, a także na zakup maszyn. Kwota końcowej raty dotacji wyniosła ponad 1.136 tys. zł i pomniejszyła zaangażowanie kredytowe Spółki o tę wartość. Zarząd BioMaxima S.A. uważa, że dzięki realizacji projektów dotacyjnych Spółka będzie mogła przyśpieszyć tempo rozwoju.

„Dzięki zwiększonym mocom wytwórczym w nowym zakładzie możemy wreszcie zaspokajać rosnące zapotrzebowanie rynku na nasze wyroby, w szczególności w segmencie dyfuzyjnych systemów do oznaczania lekowrażliwości. Uruchomiliśmy również produkcję nowego asortymentu, jak np. testy do badania czystości mikrobiologicznej. To bezpośrednio przekłada się już m.in. na obserwowany w tym roku wzrost sprzedaży eksportowej, a także zwiększa udział wyrobów w przychodach ze sprzedaży, obecnie na poziomie 55% w porównaniu do nieco ponad 50% w roku ubiegłym. Wysokomarżowe wyroby z powodzeniem zastępują dotychczas dystrybuowany asortyment.” - podkreśla Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Spółka rozliczyła także wszystkie pozostałe dotacje związane z realizacją programu rozwojowego polegającego na koncentracji produkcji w Lublinie oraz rozbudowie mocy wytwórczych, poprawie wydajności, poprawie procesów zarządzania oraz poszerzeniu asortymentu i poprawie komunikacji z klientami. W ramach Działania 2.1 BioMaxima S.A. otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.294 tys. zł na budowę Centrum Badawczo- Rozwojowego. Z kolei z Działania 1.4 "Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej BioMaxima S.A." Emitentowi przyznana została dotacja w kwocie 2.973 tys. zł. Spółka uzyskała również dofinansowanie sięgające 584 tys. zł w ramach Działania 1.2 na realizację projektu o nazwie „Testy do oznaczania lekooporności MIC”. Natomiast z Działania 3.3.3 - „Zwiększenie konkurencyjności BioMaxima S.A. poprzez uczestnictwo w programie promocji branży sprzętu medycznego” kwota przyznanego Spółce dofinansowania wyniosła 598 tys. zł.

Inwestycje zrealizowane przez Emitenta przy wsparciu powyższych dotacji, które zostały już ostatecznie rozliczone, mają istotny wpływ na bilans Spółki. Suma aktywów i pasywów BioMaxima S.A. wzrosła w ciągu 2018 r. o 16,97 mln zł do kwoty 43 mln zł. W zakresie aktywów wartość budynków wzrosła o 10,6 mln zł, a wartość urządzeń technicznych i maszyn zwiększyła się o 6,07 mln zł. Zarząd Spółki będzie dążył do jak najlepszego wykorzystania mocy produkcyjnych w nowym Zakładzie Produkcyjnym oraz potencjału badawczego w Centrum Badawczo-Rozwojowym.

Zamiana marży dystrybutorskiej na marżę na wyrobach będzie miała pozytywny wpływ na rentowność Spółki oraz na dalsze umacnianie jej pozycji rynkowej w głównych kategoriach handlowych. Proces wprowadzania tych nowych możliwości nie został jeszcze jednak zakończony i zajmie kolejne miesiące.

„Przekształcamy BioMaximę z firmy głównie dystrybucyjnej w firmę produkcyjną, markę z jasno zdefiniowaną specjalizacją w mikrobiologii, w szczególności w zakresie badania lekowrażliwości. W tę strategię wpisuje się zarówno nowy zakład produkcyjny, jak i współpraca z Accelerate Diagnostics. To nas pozycjonuje na bardzo dużym globalnym rynku, który szybko rośnie. W CBR kontynuujemy też prace nad rozwojem analizatorów biochemicznych rodziny BM. Będą również kontynuowane prace nad rozwojem palety testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego antybiotyku (MIC), a także prace nad rozwojem szybkich testów imunochromatograficznych takich jak: testy na Rota/Adenowirusy, Norowirusy, Giardia Lamblia, Clostridium Difficile, Helicobacter Pylori. Będziemy też opracowywali nowe pożywki do hodowli komórkowych.” - zakończył Łukasz Urban.

Globalny rynek badania lekowrażliwości (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 roku został oszacowany na 2,71 miliarda USD i przewiduje się, że będzie rósł w średnim tempie 5,1% rocznie osiągając w 2022 roku wartość 3,47 miliarda USD (BusinessWire, maj 2018). BioMaxima S.A. specjalizuje się we własnych technologiach badania lekowrażliwości metodą dyfuzyjną, która ma dzisiaj największy udział w tym rynku na świecie. Emitent jest jedynym producentem krążków antybiotykowych w Polsce oraz jednym z sześciu wytwórców w Europie.

BioMaxima jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemu Accelerate Pheno™, który pozwala lekarzom optymalizować terapię antybiotykową w leczeniu sepsy średnio o 24 do 40 godzin szybciej niż dotychczas dostępne najszybsze metody diagnostyczne. W czerwcu br. We Wrocławiu w trakcie III Kongresu POKONAĆ SEPSĘ odbyła się sesja naukowa pt.: „Postępy w diagnostyce zakażeń” zorganizowana przy współudziale BioMaxima SA – w jej trakcie dr hab. Barbara Adamik, kierownik Pracowni Diagnostyki i Monitorowania Niewydolności Wielonarządowej w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego we Wrocławiu, gdzie obecnie jest oceniany system Accelerate Pheno, wskazała istotne znaczenie diagnostyczne tego systemu jako najszybszego aktualnie dostępnego systemu do oznaczania lekowrażliwości w leczeniu sepsy.

Spółka zakończyła 2018 rok skonsolidowanymi przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 32,66 mln zł oraz zyskiem EBITDA w kwocie 1,16 mln zł. Był to zarazem najbardziej intensywny rok w historii Grupy Kapitałowej, w którym realizowała ona bardzo wiele projektów inwestycyjnych i wdrażała wiele zmian. W sierpniu ub. roku BioMaxima S.A. zakończyła budowę i uzyskała pozwolenie na użytkowanie nowego Zakładu Produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Do nowego zakładu przeniesiono zostały istniejące linie produkcyjne, a także uzupełniono je o nowe urządzenia, które pozwolą Emitentowi rozszerzyć wytwarzany asortyment. Dzięki automatyzacji kolejnych procesów zwiększeniu ulegnie też wydajność w porównaniu do zlikwidowanych zakładów w Warszawie oraz w Gdańsku.

W marcu ub. roku BioMaxima S.A. zakończyła trwające ponad 2 lata prace nad nowym analizatorem biochemicznym BM 200. Seryjna produkcja tego urządzenia ruszyła we wrześniu 2018 r. Z kolei pod koniec grudnia 2018 r. Spółka dokonała zgłoszenia analizatora biochemicznego BM 300 w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W minionym roku Spółka przeprowadziła także zmiany w wewnętrznej strukturze organizacyjnej i realizowała prace wdrożeniowe nowego systemu informatycznego klasy ERP. Dokonane zostało również ujednolicenie identyfikacji wizualnej, wymagającej uporządkowana z uwagi na przeprowadzone fuzje i przejęcia. BioMaxima S.A. odświeżyła logo, uruchomiła nowy serwis internetowy i zmieniła wzornictwo aparatów, opakowań oraz materiałów marketingowych. Poprzez takie działania Emitent chce wzmocnić swój przekaz rynkowy identyfikujący go jako dynamiczny podmiot, który wprowadza na rynek nowe produkty. Ważnym wydarzeniem było także połączenie zależnych spółek rumuńskich zakończone w 2019 r.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog, Accelerate Diagnostics, Inc. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Adam Witczak

Reklama AEC

Reklama NEWWEB

Gorące tematy

Drago wprowadza nowości ...
DRAGO entertainment aktualizuje demo Food ...
JR HOLDING pozyskuje 24 ...
Spółka JR HOLDING ASI poinformowała o ...
SDS Optic S.A. zakończył ...
SDS Optic S.A. zakończyła I Etap badań ...
JR Holding angażuje się ...
Rozwijane od kilku lat przez Kubę ...
MONITI, aplikacja do ...
Najnowsza inwestycja JR Holding to ...
Współprace stymulują ...
Spółka GAMIVO w 2022 roku postawiła m.in. ...

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

  • Strona należy do spółki:
    Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.