• NCIndex
 • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
 • STAN RYNKU:
 • OBROTY (w tys. zł):
 • WZROSTY:
 • SPADKI:
 • BEZ ZMIAN:

Artykuły

Regulamin korzystania z serwisu debiutyNC.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Portal

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Portal  należący do Financial Markets Center Management Sp. z o.o., warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności w zakresie składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Zamawiając usługę, odbiorca potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Portal, oraz akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

§2

            Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 1. "Usługodawca" – Financial Markets Center Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Resorowa 28, 02-956 Warszawa), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000237621.
 2. "Usługobiorca" – osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w Portalu i jest usługobiorcą Usług, bądź osoba która korzysta z Usług bez konieczności rejestracji;
 3.  „Usługi” – świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Portalu, a także związane z pośrednictwem finansowym oraz innymi czynnościami.
 4. „Portal” – portal internetowy rozpowszechniony pod jednym z adresów www.finweb.pl, www.debiutync.pl lub innym adresem, jeśli został oznaczony w odpowiedni sposób;
 5. "Newsletter" – przesyłany cyklicznie pocztą elektroniczną materiał informacyjny, który może zawierać informacje o ofertach specjalnych lub promocjach;
 6. "Użytkownik" – ciąg znaków służących do identyfikacji Usługobiorcy;
 7. "Hasło" – ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi;
 8. "Rejestracja" – wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej;
 9. "Abonament" – opłata wnoszona z góry przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy tytułem korzystania z usługi oferowanej przez Usługodawcę, na warunkach określonych w opisie usługi i przez okres korzystania z usługi przez Usługobiorcę;

 

Rozdział II
Zakres i rodzaj oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia

§3
Świadczenie usług za pomocą poczty elektronicznej

 1. Świadczenie usług za pośrednictwem poczty elektronicznej polega na wysyłaniu zamówionych przez Usługobiorcę Newsletterów oraz tekstów e-mail na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej e-mail.
 2. Newslettery są przesyłane do Użytkowników cyklicznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Usługodawcę jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
 3. Skorzystanie przez Usługobiorcę z usługi polegającej na wysyłaniu Newsletterów wiąże się z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty promocyjne Usługodawcy oraz jego partnerów, które dotyczą organizowanych przez nich akcji marketingowych.
 4. Adresy e-mail należące do Użytkowników nie będą udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym.
 5. Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownik musi posiadać działające konto e-mail.
 6. Każda przesyłka dystrybuowana przez Usługodawcę zawiera:
  1. informację o nadawcy przesyłki,
  2. temat - określający zawartość przesyłki lub jej najważniejszy element
  3. informację o sposobie rezygnowania z usługi.

§4
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny internetowej  polegają na zapewnieniu dostępu online do części lub całości zasobów informacyjnych znajdujących się na Portalu. Dostęp do tych danych odbywa się za pośrednictwem internetu.
 2. Usługi mogą być bezpłatne lub płatne. O konieczności poniesienia opłaty Usługobiorca zostanie za każdym razem poinformowany przed jej pobraniem.
 3. Dostęp do Usług znajdujących się na Portalu przysługuje Usługobiorcy, który dokonał Rejestracji. Uprawniony Usługobiorca uzyskuje dostęp do zasobów po wpisaniu Użytkownika i Hasła w oknie logowania umieszczonym na Portalu.
 4. Korzystanie z niektórych Usług nie wymaga rejestracji w Portalu.
 5. Hasło uprawnia do dostępu do zasobów  na jednym komputerze. Usługobiorca nie może udostępniać  hasła osobom trzecim.
 6. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Poszczególne funkcje serwisu zostały zoptymalizowane do współpracy z następującymi wersjami przeglądarek:Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowsza Mozilla Firefox 7.0 lub nowsza Apple Safari 5.1 lub nowsza Google Chrome 14 lub nowsza W wyniku stosowania przeglądarek niespełniających podanych wymagań, mogą wystąpić problemy z dostępnością usług serwisu, za co usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

§5

 1. W sytuacji wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Usługobiorcy lub braku podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez Usługobiorcę lub przekazania przez niego brakujących informacji.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu i w rozsyłaniu Newslettera. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.

 

Rozdział III
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§6

 1. Złożenie zamówienia na usługę przez portal internetowy następuje przez wypełnienie i wysłanie formularza udostępnionego na Portalu.
 2. Usługa płatna zostaje udostępniona w pełnym zakresie po dokonaniu wpłaty za usługę. Hasło i Użytkownik są wysyłane pocztą elektroniczną zgodnie z opisem usługi. Przesłanie informacji zwrotnej zawierającej identyfikator i hasło dostępu do usługi możliwe jest jedynie wtedy, gdy dane przekazane Usługodawcy przez Usługobiorcę są poprawne.
 3. Usługobiorca może zrezygnować z usługi w każdym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z usługi na adres podany w opisie tej usługi lub poprzez samodzielną modyfikację danych przechowywanych przez Usługodawcę (o ile Usługodawca udostępnia odpowiedni mechanizm).

 

Rozdział IV
Postępowanie reklamacyjne

§7

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny być kierowane na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 48 godzin liczonych od momentu otrzymania przez Usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 72 godzin (uwzględniając w obu przypadkach dni robocze).
Jacek Jarosz

Reklama AEC

Reklama NEWWEB

Kontakt

 • Strona należy do spółki:
  Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.