• NCIndex
  • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
  • STAN RYNKU:
  • OBROTY (w tys. zł):
  • WZROSTY:
  • SPADKI:
  • BEZ ZMIAN:

SSK - rozwój i bieżąca działalność

SSK S.A. to przedsiębiorstwo, które świadczy rozmaite usługi informatyczne na rzecz klientów biznesowych. Podstawowa oferta to opieka nad zasobami IT, usługi chmurowe, usługi integratorskie oraz oprogramowanie dedykowane. Rozmawiamy z Bogusławem Bartoniem, prezesem zarządu.

1. Państwa witryna internetowa prezentuje cztery główne kategorie usług, jakie świadczycie: opieka nad zasobami IT, usługi chmurowe, usługi integratorskie i dedykowane aplikacje. Który z tych segmentów jest najważniejszy (na przykład pod kątem wpływu na przychody całego przedsiębiorstwa lub ze względu na plany rozwoju)?

Strategicznym z punktu widzenia dochodów Spółki jest segment usług opieki nad zasobami IT obejmujący m.in. świadczenie usług serwisowych i outsourcingu IT w ramach długoterminowych umów handlowych.

Mając natomiast na uwadze aktualne plany rozwojowe i doświadczenia wyniesione w ostatnich miesiącach z realizacji audytów bezpieczeństwa związanych z obowiązywaniem Rozporządzenia RODO oraz budowę kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, aktualnie pracujemy nad odświeżeniem oferty naszych usług i jej prezentacji m.in. na nowej stronie www.

2. SSK działa od prawie trzech dekad, tj. od roku 1989 (dawniej jako Surfland). Jak przez ten czas zmieniła się skala działalności firmy i jak zmieniło się otoczenie gospodarcze czy też branża? Pytanie zdaje się być aktualne m.in. w kontekście kwestii rekrutacji i wynagrodzeń w IT, o których to zagadnieniach czytamy w raporcie okresowym.

Trzy dekady to rzeczywiście bardzo długi okres, w którym zarówno nasza firma jak i rynek podlegały częstym, znaczącym zmianom. Decydujący wpływ na skalę naszej działalności miał zarówno popyt na oferowane przez Spółkę towary i usługi w danych okresach, jak i czynniki zewnętrzne takie jak koniunktura gospodarcza, czy też dostępność programów dotacyjnych wspierających inwestycje w obszarze IT.

To, co przede wszystkim daje się zauważyć w minionych dekadach, to coraz mniejszy udział w dochodach przychodów ze sprzedaży sprzętu komputerowego na rzecz sprzedaży profesjonalnych usług, a w ostatnich trzech latach na rzecz rozwiązań chmurowych. Ta tendencja w powiązaniu z coraz głębszym niedoborem wysokospecjalizowanej kadry specjalistów IT, będąca m.in. wynikiem dynamicznego wzrostu obecności rozwiązań IT zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, stawia coraz trudniejsze zadania i wyzwania przed kadrą zarządzającą firmami IT. Niebagatelny wpływ na duże kłopoty rekrutacyjne specjalistów w branży IT miało ulokowanie w dużych aglomeracjach miejskich centr usługowych oraz badawczo-rozwojowych dużych korporacji zagranicznych, które zatrudniają tysiące osób, zarówno doświadczonych specjalistów, jak i świeżo upieczonych absolwentów uczelni.

3. W roku 2017 przychody opiewały na 3,25 mln zł, tj. mniej niż 2/3 tego, co udało się wypracować w roku 2016. Udało się co prawda zmniejszyć stratę operacyjną (z 1,11 mln zł do 114 tys. zł), ale nadal była to strata. Podobnie podsumować można kwestię wyniku netto. Co sprawiło, że te dwa lata były dla Surflandu dość słabe?

Spółka w 2015 roku w wyniku nietrafionych projektów inwestycyjnych poniosła dużą stratę finansową, co w znaczący sposób wpłynęło na jej kondycję finansową i zmusiło do wprowadzenia od początku 2016 roku głębokich zmian organizacyjnych, częściowej przebudowy zespołów merytorycznych oraz redukcji niedochodowych obszarów działalności. Istotnym elementem osiągnięcia oczekiwanej poprawy wyników była ostrzejsza niż w poprzednich latach weryfikacja poziomu opłacalności realizacji projektów pozyskiwanych w wyniku uczestnictwa w przetargach publicznych na dostawę, instalację sprzętu komputerowego, z których przychody stanowiły w przeszłości znaczącą część wykazywanych obrotów. Szczegółowa analiza ex-post wybranych projektów pod kątem wolumenu marż oraz całkowitych kosztów ponoszonych w całym, kilkuletnim okresie obowiązywania gwarancji wykazała bardzo niską, często ujemną opłacalność ekonomiczną projektów realizowanych na konkurencyjnych, ale jednak zbyt niskich marżach. Działania zarządu zmierzające do przywrócenia równowagi finansowej spółki m.in. poprzez redukcję niedochodowych obszarów działalności skutkowały w kolejnych dwóch latach spadkiem przychodów przy jednoczesnym zmniejszaniu straty finansowej i osiąganiu dodatniego zysku EBITDA.

Dodatkowym czynnikiem w roku 2017 było znaczące ograniczenie realizacji dużych projektów integracyjnych generujących wysokie przychody, które było wynikiem drastycznego ograniczenia dotacji unijnych na wsparcie inwestycji IT – spadek przychodów dotknął w 2017 roku zdecydowaną większość firm-integratorów rozwiązań IT.

4. W pierwszym półroczu 2018 powiększyliście Państwo przychody w relacji rocznej (o 1,2 proc.). Niestety, znów widzimy stratę operacyjną (201 tys. zł) i stratę netto (obie wszelako mniejsze niż w I - II kw. 2017). Trzeba jednak przyznać, że EBITDA był już na delikatnym plusie.

Jak zarząd ocenia wypracowane w tym okresie wyniki? Pytanie jest istotne szczególnie w kontekście prognozy na rok 2018, która zakłada 3,4 - 3,7 mln zł przychodów i 150 - 180 tys. zł EBITDA.

Kluczowym celem do jakiego zarząd dążył w 2018 roku po znaczących stratach poniesionych w minionych okresach było osiągnięcie niezbędnej dla normalnego funkcjonowania równowagi kosztowej. Nie było to łatwe zadanie, szczególnie w kontekście rosnących dynamicznie kosztów zatrudnienia specjalistów IT oraz restrykcyjnej polityki banku kredytującego bieżącą działalność skutkującej stopniowym zmniejszaniem limitu dostępnych środków obrotowych, co w znaczący sposób ograniczało możliwość realizacji projektów wymagających większego zaangażowania środków finansowych.

5. Pod koniec czerwca 2017 zobowiązania wraz z rezerwami stanowiły więcej niż 95 proc. pasywów SSK. Teraz to niespełna 90 proc. Wskaźnik płynności bieżącej r/r wzrósł z 0,50 pkt do 0,64 pkt (biorąc zobowiązania krótkoterminowe bez rezerw). Sytuacja jest zatem daleka od ideału, ale jednak się poprawiła. Co w tej kwestii będzie się działo dalej?

Przez okres minionych dwóch lat jednym z kluczowych wyzwań była stopniowa redukcja zobowiązań i „walka” o poprawę płynności finansowej. Zrobienie kolejnego kroku wymaga większej dostępności do środków finansowych. Ponieważ prowadzone od kilku tygodni rozmowy z wybranymi bankami negocjacje, których celem było uzyskanie lepszego dostępu do instrumentów finansowych nie przyniosły spodziewanych efektów w dniu 20 listopada br. Spółka zawarła z jednym z akcjonariuszy umowę pożyczki środków pieniężnych w wysokości 400.000,00 zł. Środki te z jednej strony pozwolą na lepsze finansowanie bieżącej działalności, a z drugiej strony na finansowanie zaplanowanych prac rozwojowych.

6. Jaki wpływ na restrukturyzację biznesu miała i mieć będzie emisja akcji serii J? Ile pieniędzy dzięki temu pozyskano i na co zostaną przeznaczone? Analogicznie pytamy też o pożyczkę 300 tys. zł z początku czerwca 2018.

Z emisji akcji serii J spółka pozyskała 566.200,- zł. Środki pozyskane z emisji wpłynęły na poprawę finansowania bieżącej działalności oraz częściową realizację strategii dalszego rozwoju oferty rynkowej Spółki. Z drugiej strony uzyskana w wyniku emisji „odbudowa” kapitału własnego była kluczowym warunkiem do przeprowadzenia planowanej, koniecznej restrukturyzacji finansowania działalności.

Środki z pożyczki w wysokości 300.000,- zł udzielonej Spółce przez jednego z akcjonariuszy umożliwiły znaczącą poprawę płynności finansowej oraz realizację przedsięwzięć rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Zwiększenie kompetencji w tym obszarze pozwoliło zaoferować rynkowi pierwsze, komplementarne produkty i usługi w tym segmencie. Usługi związane z zapewnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa przetwarzania danych są atrakcyjną propozycją dla naszych dotychczasowych klientów, ale także znacząco poprawiają naszą konkurencyjność w oczach potencjalnych odbiorców spoza aktualnego portfolio.

7. Jak rozwija się współpraca z PGNiG Gazoprojektem i innymi nowymi kontrahentami?

Co do współpracy z tym klientem to przebiega ona pomyślnie – niedawno zakończyliśmy realizację prac w ramach kolejnego podprojektu wynikającego z aneksu zwiększającego zakres prac modernizacyjnych w tym przedsiębiorstwie.
Nowym klientom poza świadczeniem usług w ramach dotychczasowej oferty będziemy w najbliższym czasie proponować nową gamę usług w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania.

8. Kurs akcji SSK na NewConnect to obecnie 54 grosze. Generalny trend jest raczej spadkowy, jakkolwiek w pobliżu 0,36 zł widać wsparcie. Jak zarząd ocenia ponad siedmioletnią bytność na małym parkiecie i jego aktualną kondycję?

Na notowania Spółki w okresie minionych lat wpływ miały zarówno opublikowane raporty i dane finansowe przedstawiające realny obraz firmy jak i zmienna koniunktura na rynku NewConnect oraz zmienne, często subiektywne opinie inwestorów.

Niestety w ostatnich kilkunastu miesiącach słyszy się o rynku NewConnect niezbyt pozytywne opinie nie tylko ze strony inwestorów, ale też samych zarządów spółek, które są na nim notowane.

W minionych latach na „małym parkiecie”pojawiły się podmioty, które prawdopodobnie dzisiaj nie byłyby dopuszczone do obrotu. Problemem są też przepisy, które w wielu przypadkach mocno utrudniają i komplikują swobodę działalności firm. Mam wrażenie, że regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu oraz inne obowiązujące regulacje są coraz mniej dostosowane do realiów działania mniejszych spółek, dla których rynek NewConnect tak naprawdę został stworzony.

Jednocześnie muszę przyznać, że jakość tego rynku sukcesywnie się poprawia - w mojej ocenie będzie to jednak  proces długotrwały.

***

Dodajmy, że w trzech pierwszych kwartałach roku 2018 firma miała 2,55 mln zł przychodów (+8,1 proc. r/r) i 273,4 tys. zł straty operacyjnej (42,3 tys. zł straty na tym poziomie rok wcześniej). Netto znalazła się 290 tys. zł na minusie. Więcej o najnowszych wynikach w odrębnym artykule. (red.)

Adam Witczak

Reklama AEC

Reklama NEWWEB

Gorące tematy

Drago wprowadza nowości ...
DRAGO entertainment aktualizuje demo Food ...
JR HOLDING pozyskuje 24 ...
Spółka JR HOLDING ASI poinformowała o ...
SDS Optic S.A. zakończył ...
SDS Optic S.A. zakończyła I Etap badań ...
JR Holding angażuje się ...
Rozwijane od kilku lat przez Kubę ...
MONITI, aplikacja do ...
Najnowsza inwestycja JR Holding to ...
Współprace stymulują ...
Spółka GAMIVO w 2022 roku postawiła m.in. ...

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

  • Strona należy do spółki:
    Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.