• NCIndex
  • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
  • STAN RYNKU:
  • OBROTY (w tys. zł):
  • WZROSTY:
  • SPADKI:
  • BEZ ZMIAN:

Komentarz do zmian w regulaminie NewConnect cz. I

O propozycjach zmian w zakresie regulacji prawnych obejmujących funkcjonowanie Alternatywnego Systemu Obrotu pisaliśmy już na łamach naszego portalu w zeszłym tygodniu. W dniu wczorajszym, tj. 28 maja 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie tych zmian.. Wprowadzona aktualizacja jest dość obszerna dlatego też podzieliliśmy ją na dwie części. Jutro zaprezentujemy ciąg dalszy.

W rozdziale II regulującym wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu po § 32 dodano kolejny paragraf 33. Mówi on, że jeżeli akcje emitenta objęte wnioskiem o wprowadzenie stanowią mniej niż 5% wszystkich akcji tego samego rodzaju wprowadzonych do ASO oraz PDA i PP do tych akcji nie jest wymagane sporządzenie dokumentu informacyjnego. Należy pamiętać, że nie jest to furtka do wprowadzania znacznego pakietu akcji rozbijając go na raty, ponieważ przepisu tego nie stosuje się do akcji, które po wprowadzeniu będą stanowić lub przekroczą, łącznie z akcjami wprowadzonymi do tego obrotu na tej zasadzie w okresie poprzednich 12 miesięcy, 5% wszystkich tego samego rodzaju akcji emitenta.

Zmiany objęły także wymogi odnośnie załączników jakie należy dołączyć do składnego dokumentu informacyjnego. Najważniejsza zmiana dotyczy § 4 ust. 2 pkt. 1 i 2. W porównaniu do poprzednich regulacji, jeśli w dokumencie informacyjnym zostanie zamieszczony aktualny statut, umowa spółki oraz inne dokumenty, lub ich odpisy, określające status prawny emitenta bądź  aktualny odpis z właściwego dla emitenta rejestru to na postawie nowelizacji nie będzie wymagane ich dołączenie w postaci oddzielnego załącznika do dokumentu.

Kolejna modyfikacja dotyczyła warunków notowania instrumentów finansowych na rynku kierowanym zleceniami. Warunkiem podobnie jak w poprzedniej regulacji jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do notowanych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. O braku takiej konieczności może zdecydować Organizator z uwagi na charakter instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku NewConnect lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Zniknęły zatem zapisy o zwolnieniach instrumentów  notowanych na rynkach w państwach należących do OECD lub innych państw członkowskich, a także o tych wskazanych na liście opublikowanej przez Organizatora.

Ważną zmianą jest dodanie do § 9 ust. 6 i 7 mówiących o systemie notowania dla segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk (SHLR). Akcje, które trafiły do tego segmentu, z wyłączeniem akcji zaklasyfikowanych do SHLR ze względu na ogłoszenie upadłości emitenta z możliwością zawarcia układu, będą notowane w systemie notowań jednolitych, począwszy od 3 dnia po poinformowaniu o takiej kwalifikacji. Natomiast w przypadku wykluczenia ze wspomnianego segmentu system notowań zostanie zmieniony na ciągły, także po 3 dniowym okresie od ogłoszenia o wyłączeniu instrumentów z NewConnect Super High Liquidity Risk. W związku z powyższym zmianie uległ termin dla Organizatora na opublikowanie informacji o zmianie systemu notowań, który teraz wynosi 3 dni. Taki sam okres dotyczy także informacji o zmianie rynku.

W rozdziale dotyczącym obowiązków emitenta dodano §15b, który mówi, że w przypadku wątpliwości co do sposobu lub okoliczności prowadzenia przez emitenta działalności, które mogą wpływać na bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników Zarząd GPW może zobowiązać emitenta do zlecenia specjalistycznej firmie dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jego perspektyw na przyszłość. Na tej podstawie może zostać postawiony wymóg sporządzenia odpowiedniego dokumentu, który Organizator będzie mógł opublikować. Zgodnie z nowymi przepisami firma badająca emitenta nie może być od niego zależna ani do pomiotu, który jest dominujący względem emitenta. Do grona wyłączonych należy także Autoryzowany Doradca, który wykonuje lub wykonywał obowiązki dla instrumentów finansowych tego emitenta oraz podmioty dominujące lub zależne w stosunku do tego AD.

czytaj dalej...

 

Jacek Jarosz

Reklama AEC

Reklama NEWWEB

Gorące tematy

Drago wprowadza nowości ...
DRAGO entertainment aktualizuje demo Food ...
JR HOLDING pozyskuje 24 ...
Spółka JR HOLDING ASI poinformowała o ...
SDS Optic S.A. zakończył ...
SDS Optic S.A. zakończyła I Etap badań ...
JR Holding angażuje się ...
Rozwijane od kilku lat przez Kubę ...
MONITI, aplikacja do ...
Najnowsza inwestycja JR Holding to ...
Współprace stymulują ...
Spółka GAMIVO w 2022 roku postawiła m.in. ...

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

  • Strona należy do spółki:
    Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.