• NCIndex
 • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
 • STAN RYNKU:
 • OBROTY (w tys. zł):
 • WZROSTY:
 • SPADKI:
 • BEZ ZMIAN:

Co wpływa na ceny akcji - ujęcie teoretyczne

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na decyzję inwestora o wejściu (zakupie) i wycofaniu się (sprzedaży) z obecnie posiadanych akcji danej spółki.

W zależności od inwestora oraz jego celów i ram czasowych inwestycji, momentu wejścia w dany podmiot będą się różnić. Każdy inwestor powinien być świadomy najbardziej istotnych czynników mających wpływ na codzienne zmiany cen akcji. Poniżej przeanalizujemy te, które naszym zdaniem inwestorzy powinni śledzić w szczególności:

 • Wskaźniki spółki,
 • Dywidendy,
 • Dane makroekonomiczne,
 • Informacje bieżące ze spółek,
 • Ogólne zmiany na rynku oraz w sektorze.

Zyski i inne czynniki fundamentalne dotyczące danej spółki:

Wyniki przedsiębiorstwa i jej rozwój są głównymi czynnikami wpływającymi na cenę akcji spółki. Dlatego też gdy dany podmiot osiąga dobre wyniki, wzrasta popyt na jego walory. To z kolei powoduje wzrost ceny akcji spółki. Z drugiej strony, jeśli wyniki spółki nie są zadowalające, coraz mniej inwestorów wyraża chęć zakupu jej akcji, co jest równoznaczne ze spadkiem popytu oraz ceny akcji.

Ocenę wyników spółki można przeprowadzić na podstawie analizy jej wskaźników fundamentalnych (tj. zaczerpniętych z jej raportów finansowych – przede wszystkim bilansu oraz rachunku zysków i strat).

Najważniejszym wskaźnikiem jest poziom zysku netto przedsiębiorstwa, czyli ile spółka zarabia po potrąceniu wszystkich kosztów. Innymi wskaźnikami, które musisz obserwować są cena do zysku (P/E), a także cena do wartości księgowej (P/BV). Dają one ogólny obraz kondycji finansowej spółki.

Wskaźnik cena/zysk ( P/E ) daje inwestorom możliwość oceny jak kształtuje się liczbowa relacja pomiędzy zyskami firmy na jedną akcję a ostatnim kursem akcji. Jeśli cena akcji jest dużo niższa niż zarobki firmy, akcje są niedowartościowane i mają potencjał do wzrostu w najbliższej przyszłości. Z drugiej strony, jeśli cena jest zbyt wysoka w relacji do rzeczywistych zarobków firmy akcje uzanje się za przecenione i cena może spaść w dowolnym momencie. W dużym uproszczeniu wartość P/E mówi ile lat zabierze spółce zarobienie wystarczającej ilości pieniędzy równej początkowej inwestycji w akcje spółki, przy założeniu niezmienności zysków firmy najbliższym okresie.

Wskaźnik P/BV obrazuje cenę, jaką trzeba zapłacić za jedną złotówkę wartości majątku firmy, która w przypadku likwidacji zostałaby rozdzielona między akcjonariuszy. Wartość księgowa majątku nie zawsze jednak odzwierciedla jego wartość rynkową i dlatego wskaźnik P/BV powinien być interpretowany z ostrożnością. Wskaźnik ten kształtuje się na różnym poziomie w poszczególnych branżach, odzwierciedlając potencjał wzrostowy i stopę zwrotu z kapitału.

Dywidendy

Jeśli firma osiąga duże zyski w danym okresie, akcjonariusze mogą spodziewać się wyższej dywidendy, a wtedy ceny akcji pójdą w górę z powodu rosnącego popytu. Jeśli akcjonariusze spółki zdecydują o nie wypłacaniu dywidendy bądź też zmniejszą wysokość wypłacanej dywidendy, ceny akcji danego podmiotu pójdą w dół.

Publikacje danych makroekonomicznych

Dane makroekonomiczne mają wpływ na gospodarkę, jako całość, a więc także na poszczególne spółki. Należą do nich publikacje na temat wysokości stóp procentowych czy wielkości produktu krajowego brutto.

Stopy procentowe wpływają na ceny akcji. Kiedy stopy procentowe są niskie zachęcają społeczeństwo do pożyczania pieniędzy od banków w celu zakupu papierów wartościowych. Powoduje to silniejszy popyt na akcje a w konsekwencji wzrost cen akcji. Z drugiej strony, gdy stopy procentowe są wysokie, mniej pieniędzy zostaje pożyczonych, a ceny akcji mają tendencję spadkową.

Rosnąca inflacja najczęściej powoduje wzrost cen papierów wartościowych, natomiast deflacja – spadek wartości walorów.

Wybierając moment do zakupu lub sprzedaży akcji, powinieneś być świadomy każdej zmiany danych makroekonomicznych, która ma mieć miejsce w tym okresie. Długo oczekiwane publikacje wydarzeń gospodarczych mogą prowadzić do niestabilności rynku, dlatego często opłaca się poczekać na „premierę” takiego wydarzenia zamiast wybiegać przed szereg.

Wiele biur maklerskich lub doradców finansowych prowadzi kalendarium wydarzeń makroekonomicznych, dzięki którym można sprawdzić, jakie dane ekonomiczne będą publikowane w danym dniu

Szybki przegląd kalendarza ekonomicznego daje możliwość identyfikacji ważnych danych ekonomicznych, które mogą mieć wpływ na zachowanie się akcji.

Informacje bieżące ze spółek

Komunikaty emitentów nie są publikowane w regularnych odstępach czasu, ale w zależności od tego, czy w spółkach dzieje się coś, co mogłoby zainteresować inwestorów. Są to więc np. informacje o nowych kontraktach, o zaciągniętych lub spłaconych pożyczkach, o otworzeniu np. nowego punktu obsługi klienta lub oddziału czy też o innych przedsięwzięciach. Bardzo cenną wskazówką dla inwestorów są komunikaty o kupnie lub sprzedaży akcji danej spółki przez członków zarządu lub rady nadzorczej. Kto inny, jeśli nie osoby z najwyższego kierownictwa wiedzą o firmach najwięcej? Dlatego, jeśli prezes danej spółki informuje o kupnie akcji swojego przedsiębiorstwa, może to oznaczać, iż uważa obecną cenę akcji za niedowartościowaną i spodziewa się wzrostu. Może to być dobrą wskazówką, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż organy zarządzające spółek nie mogą tak swobodnie handlować walorami swoich firm.

Ogólna kondycja rynku i sektora

Niestety cena akcji nie zależy jedynie od sytuacji wewnętrznej danego przedsiębiorstwa. Wpływają na nią również inne czynniki, na które spółka nie ma zbyt wielkiego wpływu. Generalnie, jeśli światowa gospodarka jest w dobrej kondycji, ceny większości akcji rosną. Z drugiej strony w trakcie bessy, spółki mogą tracić na wartości bez względu na ich sytuację finansową.

Tak jak cała gospodarka może rosnąć lub spadać, tak samo pojedyncze sektory rynku mogą zyskiwać lub tracić na wartości. Na przykład, akcje sektora budowlanego mogą rosnąć, podczas, gdy akcje sektora spółek informatycznych mogą spadać. Hossa i bessa na rynku poszczególnych sektorów mają taki sam wpływ na ten sektor jak hossa lub bessa na szerokim rynku. Zmiany w obrębie danego sektora, mogą mieć pozytywny lub ujemny wpływ na ceny akcji. Cykliczne sektory zazwyczaj reagują w sposób powtarzalny, z tego powodu, gdy cały sektor rośnie lub spada, nawet ceny akcji tych firm z danego sektora, które nie dokonują żadnych zmian (przejęcia, podpisania istotnej umowy czy wypowiedzenia umowy kredytowej) zostaną naruszone, ponieważ podlegają dynamice całego sektora. W takim przypadku należy przeprowadzić analizę fundamentalną danej spółki w celu ustalenia, czy zmiany cen akcji są tymczasowe i spowodowane zmiennością cen w sektorze czy też istnieje jakiś problem w określonym przedsiębiorstwie.

Należy jednak pamiętać, że nie są to jedyne czynniki mogące mieć wpływ na ceny akcji, ponadto rynki młode charakteryzują się dużo większą zmiennością od giełd o ugruntowanej pozycji rynkowej. Natomiast jedno jest pewne rynek wzrośnie, a następnie spadnie i to o tym nie można zapominać.

 

Tekst chroniony prawem autorskim. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną bez zgody Redakcji zabronione

Super User

Reklama AEC

Reklama NEWWEB

Gorące tematy

Drago wprowadza nowości ...
DRAGO entertainment aktualizuje demo Food ...
JR HOLDING pozyskuje 24 ...
Spółka JR HOLDING ASI poinformowała o ...
SDS Optic S.A. zakończył ...
SDS Optic S.A. zakończyła I Etap badań ...
JR Holding angażuje się ...
Rozwijane od kilku lat przez Kubę ...
MONITI, aplikacja do ...
Najnowsza inwestycja JR Holding to ...
Współprace stymulują ...
Spółka GAMIVO w 2022 roku postawiła m.in. ...

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

 • Strona należy do spółki:
  Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.