• NCIndex
  • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
  • STAN RYNKU:
  • OBROTY (w tys. zł):
  • WZROSTY:
  • SPADKI:
  • BEZ ZMIAN:

Komentarz do zmian w regulaminie NewConnect cz. II

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią poniżej przedstawiamy dalszy ciąg komentarza do nowelizacji regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.Poprzedni komentarz znajduje się >>tu<<. Zapraszamy do lektury.

Do istotnych zmian w Regulaminie ASO należy zaliczyć również dodanie §17a-17d do przepisów mówiących o obowiązkach informacyjnych. Jednym z najważniejszych postanowień tych przepisów jest zakaz udostępniania informacji bieżących i okresowych przed ich opublikowaniem. Obostrzenia tego nie narusza przekazanie informacji innym osobom, o ile jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania emitenta (przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego stopnia poufności). W przypadku stwierdzenia, że emitent nie opublikował informacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami Organizator może go do tego zobowiązać nakazując jednocześnie podanie przyczyny braku ogłoszenia.

Dodatkowo Organizator może podjąć decyzję zobowiązującą emitenta do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w przypadku, gdy zachodzi konieczność współpracy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Spółka objęta takim obowiązkiem będzie miała 30 dni od decyzji na podpisanie umowy z odpowiednim podmiotem, której czas obowiązywania nie może być krótszy niż rok od dnia zawarcia.

Ważnym elementem dla Emitentów notowanych na rynku NewConnect jest wprowadzenie w § 17c sankcji za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych. Kara może przybrać postać upomnienia emitenta, zawieszenia bądź wykluczenia jego instrumentu finansowych, a także kary pieniężnej w wysokości do 20.000 zł, która dodatkowo może być połączona z wykluczeniem bądź zawieszeniem obrotu. Przy nakładaniu sankcji niezbędne jest jej uzasadnienie. W terminie 5 dni od otrzymania decyzji o ukaraniu emitent może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który Organizator powinien niezwłocznie rozpatrzeć. Na uregulowanie kary pieniężnej emitent ma 14 dni od dnia, od którego decyzja o jej nałożeniu podlega wykonaniu. Wpłaty należy dokonać na wybraną przez emitenta organizację pożytku publicznego.

O naruszeniu przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, nałożonych karach oraz niewykonanych lub nienależycie wykonanych obowiązkach Organizator może poinformować na swojej stronie internetowej.

Jedna z ostatnich zmian w regulaminie ASO dotyczy umowy pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą. W poprzedniej regulacji odpowiedzialnym za poinformowanie Organizatora o zmianie umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu był Emitent. Teraz tym obowiązkiem został obciążony Autoryzowany Doradca.

W kwestii przepisów regulujących funkcjonowanie Autoryzowanego Doradcy to przeniesione zostały one do Załącznika nr 5 do Regulaminu ASO.

Ostatnia ważna nowelizacja Regulaminu dotyczy kwestii wprowadzania możliwości kwalifikacji do wyodrębnionych segmentów zarówno instrumentów finansowych jak i ich emitentów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator ustalając jednocześnie podstawę wyodrębnienia danego segmentu, którą może być, w szczególności: ogłoszenie upadłości emitenta, otwarcie likwidacji, zmienność kursu instrumentów finansowych, ich płynność, a także wartość rynkowa akcji emitenta. Zakwalifikowanie instrumentu do określonego segmentu może doprowadzić m.in. do usunięcia go z portfela indeksów, zobowiązania emitenta do zawarcia umowy z animatorem rynku bądź poprawy jakości relacji inwestorskich. Organizator może również dany instrument oznaczyć w odpowiedni sposób zarówno w serwisach informacyjnych jak i na swojej stronie.

Oprócz powyższych zmian w regulaminie Zarząd GPW dokonał również nowelizacji załączników do tego dokumentu. Zmiany te omówimy przy okazji publikacji następnych artykułach z serii „Komentarz do zmian w regulaminie ASO”.

Czytaj dalej..

Adam Witczak

Reklama AEC

Reklama NEWWEB

Gorące tematy

Drago wprowadza nowości ...
DRAGO entertainment aktualizuje demo Food ...
JR HOLDING pozyskuje 24 ...
Spółka JR HOLDING ASI poinformowała o ...
SDS Optic S.A. zakończył ...
SDS Optic S.A. zakończyła I Etap badań ...
JR Holding angażuje się ...
Rozwijane od kilku lat przez Kubę ...
MONITI, aplikacja do ...
Najnowsza inwestycja JR Holding to ...
Współprace stymulują ...
Spółka GAMIVO w 2022 roku postawiła m.in. ...

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

  • Strona należy do spółki:
    Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.