• NCIndex
  • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
  • STAN RYNKU:
  • OBROTY (w tys. zł):
  • WZROSTY:
  • SPADKI:
  • BEZ ZMIAN:

Auxilia znacząco poprawia wyniki finansowe

Auxilia S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, osiągnęła ponad 683 tys. zł zysku netto w 3 kw. 2019 r. na poziomie skonsolidowanym przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 2,78 mln zł. Spółka realizuje przyjęty plan rozwoju, poprawia wyniki finansowe oraz zwiększa poziom zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych.

Spółka zanotowała w 3 kw. 2019 r. na poziomie skonsolidowanym 683 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 2.786 tys. zł. W analogicznym okresie 2018 r. skonsolidowany zysk netto Auxilia S.A. wynosił 22 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie prawie 2.087 tys. zł. Narastająco, po trzech kwartałach 2019 r. zysk netto Grupy kształtuje się na poziomie 3.301 tys. zł wobec 707 tys. zł rok wcześniej, a przychody netto ze sprzedaży uległy zwiększeniu z 7.657 tys. zł z 10.274 tys. zł. Tak mocny wzrost zarówno zysku netto, jak i przychodów, jest rezultatem prowadzenia optymalizacji kosztowej oraz transakcji zbycia wierzytelności przeprowadzonych z PHI Wierzytelności S.A. Zarząd Auxilia S.A. bardzo pozytywnie ocenia tegoroczne wyniki finansowe.

„Osiągnięte wyniki finansowe należy uznać za wysoce satysfakcjonujące. Potrafimy skutecznie skalować działania sprzedażowe, co owocuje wzrostem poziomu kontraktacji roszczeń odszkodowawczych. Realizujemy również działania mające na celu redukcję kosztów działalności, dzięki czemu poprawiamy naszą rentowność. Nadchodzące kwartały zapowiadają się również bardzo dobrze.” - wyjaśnia Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A.

Spółka nadal kontynuuje nawiązaną współpracę z PHI Wierzytelności S.A. opartą na ramowej umowie o współpracy w ramach quasi-sekurytyzacyjnego modelu monetyzacji portfela wierzytelności z segmentu odszkodowań dla biznesu, co służy skróceniu cyklu konwersji gotówki w sprawach, w których nie występuje element wypłaty odszkodowania na etapie polubownym. Auxilia S.A. przeprowadziła w 3 kw. 2019 r. kolejne transakcje zbycia wierzytelności poprzez cesję wierzytelności odszkodowawczych o łącznej szacunkowej wartości wynoszącej ok. 1,44 mln zł.

Emitent opublikował również wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za październik 2019 r. Zgodnie z nimi wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w październiku 2019 r. wyniosły 14.349.600 zł, co stanowi wzrost o 83,4% w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. Z kolei wstępnie szacowana przez Spółkę wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w październiku 2019 r. była wyższa o ponad 112% względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w październiku 2018 r. Zarząd Auxilia S.A. uważa, że opublikowane szacunki pozwalają z dużym optymizmem przewidywać przyszłe wyniki finansowe Spółki.

„Publikowane przez nas szacunki wielkości miesięcznych zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych oraz planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych wskazują dalszy, dynamiczny wzrost skali prowadzonego biznesu. Mamy ambitne cele i skutecznie je realizujemy poprzez działania w wielu obszarach funkcjonowania. Naszym nadrzędnym celem jest oczywiście budowanie wartości dla Akcjonariuszy.” - dodaje Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A.

W październiku br. analitycy East Value Research rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Auxilia S.A. od zalecenia "kupuj" i wyznaczenia 12-miesięcznej ceny docelowej na poziomie 6,20 zł. W listopadzie analitycy East Value Research podnieśli cenę docelową akcji Spółki do 7,20 zł i podtrzymali rekomendację na poziomie "kupuj".

Auxilia S.A. zakończyła 2018 rok skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości ponad 1,33 mln zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły w minionym roku blisko 11 mln zł. W pierwszym kwartale tego roku Spółka zaktualizowała strategię rozwoju, zgodnie z którą będzie się ona koncentrowała na aktywności w segmentach rynku, w których zidentyfikowano istnienie wysokowartościowych należności wymagających: innowacyjnego rozwiązania prawnego lub ekonomicznego, specjalistycznej wiedzy lub zapotrzebowania na kapitał przy opracowaniu strategii, metodologii działań czy też przy wdrożeniu dochodzenia należności. Strategia Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. zakłada dalszy rozwój dotychczas prowadzonej działalności w kilku najważniejszych obszarach, do których można zaliczyć: obszar sprzedaży, obszar oferty produktowej, obszar finansów, obszar obsługi prawnej oraz obszar procesów wewnętrznych.

Zarząd Spółki przyjął również politykę dywidendową, której głównym założeniem w zakresie rekomendowania WZA wypłaty dywidendy jest realizowanie przez Spółkę wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych. Zgodnie z przyjętą polityką, jeśli Spółka osiągnie wystarczające wyniki finansowe, to Zarząd będzie corocznie przedkładał WZA propozycję podziału zysku z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy.

Auxilia S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od stycznia 2016 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. działa na rynku odszkodowawczym, koncentrując się na najpoważniejszych sprawach klientów, które pozwalają na uzyskanie najwyższych kwot odszkodowania. Auxilia S.A. jest jednostką dominującą Grupy. Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną od Emitenta. Działalność Emitenta obejmuje: pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy.

Adam Witczak

Reklama AEC

Reklama NEWWEB

Gorące tematy

Drago wprowadza nowości ...
DRAGO entertainment aktualizuje demo Food ...
JR HOLDING pozyskuje 24 ...
Spółka JR HOLDING ASI poinformowała o ...
SDS Optic S.A. zakończył ...
SDS Optic S.A. zakończyła I Etap badań ...
JR Holding angażuje się ...
Rozwijane od kilku lat przez Kubę ...
MONITI, aplikacja do ...
Najnowsza inwestycja JR Holding to ...
Współprace stymulują ...
Spółka GAMIVO w 2022 roku postawiła m.in. ...

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

  • Strona należy do spółki:
    Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.