• NCIndex
 • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
 • STAN RYNKU:
 • OBROTY (w tys. zł):
 • WZROSTY:
 • SPADKI:
 • BEZ ZMIAN:

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu - załącznik nr 6 (Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu)

Zapraszamy do lektury załącznika nr 6 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik Nr 6

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

(według stanu prawnego na dzień 15 kwietnia 2013 r.)

 

Animator Rynku w alternatywnym systemie obrotu
(system UTP)

 

§ 1

Niniejszy Załącznik określa szczegółowe zasady działania Animatorów Rynku w alternatywnym systemie obrotu, w okresie gdy obrót ten odbywa się w systemie UTP.

§ 2

 1. Rozpoczęcie wykonywania czynności Animatora Rynku dla danych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu może nastąpić po otrzymaniu przez Organizatora Alternatywnego Systemu informacji z KDPW S.A. w sprawie otwarcia kont ewidencyjnych służących do rejestrowania transakcji zawieranych przez danego Członka Rynku w ramach wykonywania zadań animatora obrotu zorganizowanego dla tych instrumentów finansowych.
 2. W przypadku podmiotu niebędącego Członkiem Rynku, rozpoczęcie wykonywania czynności Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu może nastąpić pod warunkiem wskazania przez ten podmiot Członka Rynku, za pośrednictwem którego mają być przekazywane zlecenia tego podmiotu w ramach wykonywania czynności Animatora Rynku; do Członka Rynku, o którym mowa powyżej, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Rozpoczęcie wykonywania czynności Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu może nastąpić nie wcześniej niż następnego dnia po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 lub 2.

§ 3

 1. Animator Rynku zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu jak najefektywniejsze wspomaganie płynności danego instrumentu finansowego, a w szczególności składania zleceń kupna i zleceń sprzedaży danego instrumentu finansowego na własny rachunek.
 2. Organizator Alternatywnego Systemu może określić szczegółowe warunki animowania dla instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, w szczególności dotyczące minimalnej wartości lub wielkości zleceń oraz maksymalnej różnicy cen pomiędzy limitami najlepszych zleceń Animatora Rynku.
 3. Dla instrumentów finansowych, dla których zostały określone warunki, o których mowa w ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu, w szczególności w przypadku małej liczby instrumentów finansowych w wolnym obrocie może w umowie z Animatorem Rynku odstąpić od wymogu stosowania przez Animatora Rynku warunków, o których mowa w ust. 2  i określić inne warunki animowania.
 4. Organizator Alternatywnego Systemu może określić w umowie z Animatorem Rynku szczególne warunki, w których możliwe jest czasowe składanie wyłącznie zleceń kupna albo wyłącznie zleceń sprzedaży.
 5. Liczbę instrumentów finansowych w wolnym obrocie, o której mowa w ust. 3, ustala się stosując zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 159/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 marca 2007 r.
  w sprawie  wyodrębnienia segmentów rynku regulowanego, zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów oraz zasad obliczania wartości rynkowej emitentów giełdowych i ustalania liczby akcji w wolnym obrocie (z późn. zm.).  

§ 4

 1. W systemie notowań ciągłych Animator Rynku w ramach wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), zobowiązany jest w szczególności do:

1)    wprowadzania nie później niż na 5 minut przed określeniem kursu otwarcia oraz kursu zamknięcia oraz utrzymywania w trakcie notowań ciągłych zleceń kupna i zleceń sprzedaży spełniających warunki określone przez Organizatora Alternatywnego Systemu,  

2)    dostosowywania w trakcie notowań ciągłych swoich zleceń do warunków określonych w pkt 1) w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

 1. W systemie notowań jednolitych Animator Rynku w ramach wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), zobowiązany jest w szczególności do wprowadzania nie później niż na 5 minut przed rozpoczęciem fazy  otwarcia zleceń kupna i zleceń sprzedaży spełniających warunki określone przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

§ 5

 1. Wielkość ujawniana zleceń, o których mowa w § 3  ust. 1,  jeżeli są to zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej (zlecenia z warunkiem WUJ), nie może być mniejsza niż minimalna wielkość lub wartość zleceń określona w umowie o pełnienie funkcji Animatora Rynku lub przepisach regulujących szczegółowe warunki animowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu.
 2. Zlecenia, o których mowa w § 3 ust. 1, muszą zawierać poprawnie wypełniony wskaźnik typu działania, zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)”. 

 

§ 6

W sytuacjach szczególnych Organizator Alternatywnego Systemu lub upoważniony pracownik Organizatora Alternatywnego Systemu, na wniosek Animatora Rynku, może zwolnić go z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1, w trakcie danego dnia obrotu lub na czas określony.

 

§ 7

Organizator Alternatywnego Systemu publikuje na swojej stronie internetowej informacje o dniu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności Animatora Rynku dla określonego instrumentu finansowego.

§ 8

Przepisy §§ 3 – 7 stosuje się odpowiednio do podmiotu niebędącego Członkiem Rynku, który zobowiązał się do wykonywania czynności Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu.

Reklama AEC

Reklama NEWWEB

Gorące tematy

Drago wprowadza nowości ...
DRAGO entertainment aktualizuje demo Food ...
JR HOLDING pozyskuje 24 ...
Spółka JR HOLDING ASI poinformowała o ...
SDS Optic S.A. zakończył ...
SDS Optic S.A. zakończyła I Etap badań ...
JR Holding angażuje się ...
Rozwijane od kilku lat przez Kubę ...
MONITI, aplikacja do ...
Najnowsza inwestycja JR Holding to ...
Współprace stymulują ...
Spółka GAMIVO w 2022 roku postawiła m.in. ...

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

 • Strona należy do spółki:
  Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.