• NCIndex
 • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
 • STAN RYNKU:
 • OBROTY (w tys. zł):
 • WZROSTY:
 • SPADKI:
 • BEZ ZMIAN:

Auxilia zwiększa portfel zakontraktowanych roszczeń

Auxilia S.A., spółka notowana na rynku NewConnect od stycznia 2016 r., działająca na rynku odszkodowawczym, zgodnie ze wstępnymi szacunkami zakontraktowała w sierpniu 2019 r. roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych o wartości ponad 12,43 mln zł. Jest to wynik lepszy od analogicznego miesiąca ubiegłego roku o 220%.

Spółka poinformowała, że wstępnie szacowane zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych w sierpniu 2019 r. wyniosły 12.430.600 zł, co stanowi ponad 220% wzrost w porównaniu do sierpnia 2018 r. Z kolei wstępnie szacowana przez Emitenta wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych w sierpniu 2019 r. była wyższa o blisko 369% względem analogicznego wskaźnika planowanego przychodu w sierpniu 2018 r. Uzyskane przez Spółkę wyniki sprzedażowe należy uznać za bardzo dobrze rokujące dla wyników finansowych w kolejnych okresach rozliczeniowych. Zarząd Auxilia S.A. jest niezwykle zadowolony z tak udanego miesiąca, jakim był sierpień 2019.

„Zaprezentowane przez nas szacunkowe wartości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych oraz szacowany poziom przychodów napawają nas bardzo dużym optymizmem. Podejmowane przez Zarząd i cały zespół Auxilia S.A. działania przynoszą oczekiwane rezultaty w postaci wzrostu wspomnianych parametrów sprzedażowych. Jesteśmy przekonani, że dalsza i skuteczna realizacja przyjętych kierunków rozwoju pozwoli utrzymać nam tą wysoką dynamikę wzrostu. Mam nadzieję, że przełoży się to zarówno na jeszcze lepsze wyniki finansowe Spółki, jak i budowanie jej wartości rynkowej.” - ocenia Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A.

W sierpniu 2019 r. Spółka zawarła z PHI Wierzytelności S.A. kolejne umowy, na podstawie których nastąpiła cesja wierzytelności odszkodowawczych o łącznej szacunkowej wartości na poziomie ok. 1,00 mln zł. Aktywa będące przedmiotem tych umów stanowią wybrane wierzytelności przyszłe stanowiące wynagrodzenie Auxilia S.A. ze spraw odszkodowawczych pozyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oba podmioty kontynuują w ten sposób nawiązaną współpracę opartą na ramowej umowie o współpracy w ramach quasi-sekurytyzacyjnego modelu monetyzacji portfela wierzytelności z segmentu odszkodowań dla biznesu, co służy skróceniu cyklu konwersji gotówki w sprawach, w których nie występuje element wypłaty odszkodowania na etapie polubownym.

Spółka zakończyła drugi kwartał 2019 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości ponad 1.371 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 3.889 tys. zł. W analogicznym okresie 2018 r. skonsolidowany zysk netto Auxilia S.A. wyniósł 430 tys. zł, a przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 2.726 tys. zł. W pierwszym półroczu 2019 r. zysk netto Grupy przekroczył 2.575 tys. zł wobec 685 tys. zł rok wcześniej, a przychody netto ze sprzedaży zwiększyły się do poziomu 7.528 tys. zł z 5.600 tys. zł. Znacząca progresja wyników finansowych Spółki jest rezultatem prowadzenia skutecznej polityki sprzedażowej oraz redukcji kosztów działalności.

Auxilia S.A. skutecznie skaluje działania sprzedażowe w obszarze odszkodowań dla biznesu oraz w zakresie testowo wprowadzonej w minionym roku usługi abonamentowej dla klientów biznesowych. Przekłada się to zarówno na wzrost wartości zakontraktowanego portfela roszczeń odszkodowawczych dla biznesu, jak i wzrost liczby sprzedanych umów oraz generowanych przychodów. Spółka pracuje również nad rozszerzeniem oferty produktowej w zakresie odszkodowań dla biznesu na kolejne sektory branżowe oraz zmodyfikowała i dostosowała funkcjonujący w ramach Grupy Kapitałowej System Utrzymania Klienta do aktualnych wymogów rynkowych oraz potrzeb klientów.

Auxilia S.A. zakończyła 2018 rok skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości ponad 1,33 mln zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły w minionym roku blisko 11 mln zł. W pierwszym kwartale tego roku Spółka zaktualizowała strategię rozwoju, zgodnie z którą będzie się ona koncentrowała na aktywności w segmentach rynku, w których zidentyfikowano istnienie wysokowartościowych należności wymagających: innowacyjnego rozwiązania prawnego lub ekonomicznego, specjalistycznej wiedzy lub zapotrzebowania na kapitał przy opracowaniu strategii, metodologii działań czy też przy wdrożeniu dochodzenia należności. Strategia Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. zakłada dalszy rozwój dotychczas prowadzonej działalności w kilku najważniejszych obszarach, do których można zaliczyć: obszar sprzedaży, obszar oferty produktowej, obszar finansów, obszar obsługi prawnej oraz obszar procesów wewnętrznych.

Zarząd Spółki przyjął również politykę dywidendową, której głównym założeniem w zakresie rekomendowania WZA wypłaty dywidendy jest realizowanie przez Spółkę wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych. Zgodnie z przyjętą polityką, jeśli Spółka osiągnie wystarczające wyniki finansowe, to Zarząd będzie corocznie przedkładał WZA propozycję podziału zysku z uwzględnieniem przeznaczenia części lub całości zysku na wypłatę dywidendy.

Auxilia S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od stycznia 2016 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. działa na rynku odszkodowawczym, koncentrując się na najpoważniejszych sprawach klientów, które pozwalają na uzyskanie najwyższych kwot odszkodowania. Auxilia S.A. jest jednostką dominującą Grupy. Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną od Emitenta. Działalność Emitenta obejmuje: pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy.

Adam Witczak

Gorące tematy

Robinson Europe ...
Robinson Europe S.A., Spółka notowana na ...
Movie Games wzmacnia ...
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Movie ...
Art Games Studio i gra ...
Art Games Studio, notowany na NewConnect ...
ECC Games ma umowę z ...
ECC Games SA, producent gier i symulatorów ...
Carbon Studio debiutuje ...
Carbon Studio, pionier na polskim i ...
Nestmedic i Warszawski ...
Nestmedic poszerza współpracę z polskimi ...

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

 • Strona należy do spółki:
  Financial Web S.A. Nr KRS 0000358027
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • +48 22 5078899

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.