• NCIndex
  • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
  • STAN RYNKU:
  • OBROTY (w tys. zł):
  • WZROSTY:
  • SPADKI:
  • BEZ ZMIAN:

ABS Investment S.A. osiąga wysoki zysk netto w 1 kw. 2017 r.

ABS Investment S.A. zanotowała 0,6 mln zł zysku netto w 1 kw. 2017 r. wobec 0,09 mln zł rok wcześniej. Osiągnięcie wyraźnej poprawy wyników finansowych było rezultatem prowadzenia efektywnej działalności inwestycyjnej.

W minionym kwartale Spółka kontynuowała proces przebudowy i optymalizacji portfela inwestycyjnego, dbając o to, aby był on szeroki, zrównoważony oraz bezpieczny, co przełożyło się na wypracowanie wysokiego zysku netto i dodatniego salda na działalności inwestycyjnej. Na koniec marca br. w portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znajdowały się akcje 23 spółek publicznych oraz udziały i akcje nienotowane 9 podmiotów. Całkowita wartość portfela inwestycyjnego wzrosła na koniec 1 kw. 2017 r. do poziomu ponad 27,5 mln zł, z czego wartość spółek notowanych sięgnęła ok. 24,4 mln zł, co jest najlepszym wynikiem w historii ABS Investment S.A. Spółki portfelowe pozostają w bardzo dobrej kondycji finansowej oraz zacieśniają współpracę w ramach grupy. Emitent wiąże także duże nadzieje z nowymi podmiotami, które dołączyły do portfela inwestycyjnego w tym roku.

„Jestem bardzo zadowolony z wyników finansowych, ale jeszcze bardziej cieszy mnie wysoka jakość spółek, jakie ABS ma w portfelu. Spółek dywidendowych jest już sporo. W ostatnim czasie staram się wzmacniać portfel poprzez wzrost zaangażowania w tzw. „spółki technologiczne”. Wychodzę z założenia, że będą się one rozwijać znacznie szybciej niż rynek. Naturalnie należy zaakceptować znacznie wyższe ryzyko inwestycyjne. Aktualnie w portfelu znajduje się 7 takich firm i to w ich szybkim rozwoju upatruję największą szansę dla dynamicznego wzrostu wyników ABS w kolejnych latach. Spodziewam się również, że w tym roku rekordowa liczba spółek portfelowych wypłaci dywidendę.” - wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Spółka zakończyła 1 kw. 2017 r. przychodami netto ze sprzedaży w wysokości ponad 200 tys. zł i realizuje obecnie działania nakierunkowane na dalszy wzrost przychodów ze świadczonych usług. ABS Investment S.A. prowadzi także działalność handlową, która stanowi wsparcie dla podmiotów z portfela inwestycyjnego i zamierza intensyfikować ten obszar biznesowy. Emitent dąży do jak najszerszej współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi, bowiem dzięki temu wzmocnieniu ulegają efekty synergii.

Sytuacja finansowa ABS Investment S.A. utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie, o czym świadczy niski poziom ogólnego zadłużenia oraz wzrost wartości bilansowej do rekordowego poziomu ponad 33,3 mln zł na koniec marca 2017 r. W kwietniu br. Spółka zakończyła z sukcesem emisję obligacji serii B, z której pozyskała środki w wysokości 2 mln zł z emisji obligacji serii B. Inwestorzy objęli wszystkie ofertowane obligacje.

„W kwietniu w bardzo krótkim okresie czasu pozyskaliśmy z emisji obligacji 2 mln zł. Zostały wyemitowane 4-letnie obligacje, niezabezpieczone i przy zerowym koszcie pozyskania tych środków. Świadczy to o ogromnym zaufaniu dla ABS i akceptacji realizowanego modelu biznesowego. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst. Poziom długu utrzymujemy na bezpiecznym poziomie. Dług oprocentowany stanowił na koniec marca 2017 r. ok. 10% sumy bilansowej. ABS w miarę możliwości wspiera te firmy portfelowe, które tego potrzebują, udzielając im pożyczek lub wspierając działalność handlową. Spółki portfelowe mogą również liczyć na wsparcie zarządcze i pomoc przy budowaniu strategii rozwoju. Bardzo istotna jest dla mnie dobra współpraca podmiotów wewnątrz portfela ABS. Bardzo wysoko oceniam też potencjał dalszego rozwoju większości z nich.” - zakończył Prezes Jarosz.

Redakcja

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

  • Strona należy do spółki:
    Media Platform Sp. z o.o. Nr KRS 0000489451
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.