• NCIndex
  • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI15.6%
Bezrobocie5.4%
PKB7.3%
Stopa ref.4.5%
WIBOR3M5.95%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
  • STAN RYNKU:
  • OBROTY (w tys. zł):
  • WZROSTY:
  • SPADKI:
  • BEZ ZMIAN:

ABS Investment wypełnia prognozy

ABS Investment S.A zakończyła 2016 r. zyskiem netto w wysokości 3.216 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie ponad 1 mln zł. Emitent zrealizował tym samym swoje prognozy finansowe.

W samym 4 kw. 2016 r. Spółka wypracowała 3.470 tys. zł zysku netto, co było najlepszym kwartalnym wynikiem w jej historii, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. zysk netto wyniósł 390 tys. zł. Prognoza finansowa ABS Investment S.A. na 2016 r., zakładała osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Emitent zanotował w minionym roku zysk brutto w łącznej wysokości 4.019 tys. zł, a więc w przeliczeniu na 1 akcję było to ponad 0,50 zł, czyli 100% dolnej granicy prognozy finansowej. Natomiast prognozowana wartość aktywów Spółki (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję miała wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł, co udało się zrealizować z sukcesem, bowiem sięgnęła ona poziomu 3,97 zł, a więc ponad 110% dolnej granicy prognozy. Zarząd ABS Investment S.A. bardzo dobrze ocenia wypracowane wyniki finansowe i liczy na podtrzymanie pozytywnego trendu w kolejnych kwartałach oraz latach.

„Jestem bardzo z zadowolony z wyników uzyskanych w dwóch ostatnich latach. Wyznaczanie sobie ambitnych celów i dążenie do ich realizacji to kwintesencja biznesu. Publikacja prognoz i ich realizacja jest bardzo pozytywnie odbierana przez uczestników rynku kapitałowego. Jest również formą komunikacji z rynkiem i Akcjonariuszami, którzy tak samo jak zarządzający wiedzą, czego się można spodziewać po Spółce. Umożliwia to także weryfikacją i oceną sposobu zarządzania, przez wszystkich tych zainteresowanych. Zapewniam, że plany na kolejne lata będą równie ambitne i trudne do realizacji, jak te w latach poprzednich.” - komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

W 2016 r. Spółka bardzo intensywnie pracowała nad rozbudową i efektywnym zarządzaniem swoim portfelem inwestycyjnym, co przyniosło oczekiwane rezultaty. Podmioty znajdujące się w jego składzie cechuje bardzo wysoka jakość oraz niezwykle dobre perspektywy rozwoju, które powinny pozwolić na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji. ABS Investment S.A. posiada własną, unikalną strategię inwestycyjną, opartą na bardzo rygorystycznych kryteriach doboru spółek portfelowych, dzięki czemu możliwe jest wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych na tle konkurencji. Na koniec grudnia 2016 r. w skład portfela inwestycyjnego Emitenta wchodziły akcje 25 spółek publicznych oraz udziały i niepubliczne serie akcji 12 podmiotów, a jego całkowita wartość przekroczyła 26.349 tys. zł.

„Jeszcze bardziej od realizacji prognozy na rok 2016 cieszy mnie jakość portfela i dobre wyniki spółek portfelowych. Potwierdza to słuszność przyjętego kryterium wyboru oraz ich modelu współpracy z ABS. W 2016 roku zrealizowaliśmy 12 nowych inwestycji, czyli przeciętnie jedną miesięcznie. Wstępnej weryfikacji poddaliśmy ponad 300 projektów, z czego ok. 50 zostało wyselekcjonowanych do dalszej weryfikacji. Staramy się wspierać spółki portfelowe zarówno finansowo, jak i strategicznie oraz zarządczo. W maksymalny sposób dążymy do wykorzystywania synergii działania pomiędzy spółkami z grupy. W dalszym ciągu chcemy się specjalizować w projektach inwestycyjnych do 5 mln zł, gdzie wydaje się, że jesteśmy jednym z liderów rynku. Istotny jest również fakt poszerzenia bilansowych strumieni wpływów dla ABS, które w 2016 r. przekroczyły łącznie 10 mln zł, a na które składają się: przychody ze świadczonych usług, działalność handlowa, dywidendy, odsetki od pożyczek i obligacji, sprzedaż akcji i przeszacowanie wartości akcji notowanych. Ogromny, ukryty potencjał, drzemie w wartości aktywów nienotowanych, które również w kolejnych latach powinny się przyczynić do znacznego wzrostu wyników finansowych. W 2016 roku 5 z 12 zrealizowanych inwestycji dotyczyła tej grupy aktywów. Od 5 lat ABS nie pozyskiwał środków z emisji akcji, bowiem inwestycje są realizowane ze środków własnych oraz w małym zakresie z kapitału obcego i to pomimo przeznaczenia sporych środków na dywidendy i skup akcji własnych.” - zakończył Prezes Jarosz. 

Redakcja

Reklama AEC

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

  • Strona należy do spółki:
    Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.