• NCIndex
 • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
 • STAN RYNKU:
 • OBROTY (w tys. zł):
 • WZROSTY:
 • SPADKI:
 • BEZ ZMIAN:

BioMaxima S.A. - zgoda akcjonariuszy na połączenie z Biocorp Polska

Akcjonariusze BioMaxima S.A. wyrazili podczas jej NWZA zgodę na połączenie ze spółką Biocorp Polska Sp. z o.o. Emitent dzięki przeprowadzonej transakcji chce rozbudować swoją ofertę oraz umacniać pozycję na rynkach zagranicznych.

W dniu 25.11.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BioMaxima S.A., podczas którego podjęta została Uchwała w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. zgodnie z przyjętym planem połączenia. Połączenie obu podmiotów nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Biocorp Polska Sp. z o.o. jako spółki Przejmowanej na BioMaxima S.A. jako spółki Przejmującej w zamian za nowe akcje spółki Przejmującej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom spółki Przejmowanej. Udziałowcy Biocorp Polska Sp. z o.o. otrzymają łącznie 690.000 akcji Spółki BioMaxima S.A. oraz wypłatę gotówkową w wysokości 0,20 zł na każdą przyznaną im akcję Emitenta. BioMaxima S.A. zamierza poprzez połączenie z Biocorp Polska Sp. z o.o. stworzyć jeszcze bardziej konkurencyjną ofertę rynkową oraz umocnić pozycję na rynkach zagranicznych. Spółka liczy także, że uda jej się zoptymalizować politykę zakupową oraz będzie mogła zrealizować istotne synergie kosztowe wynikające z fuzji obu podmiotów.

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o połączeniu z Biocorp Polska Sp. z o.o. akceptując dalszy kierunek rozwoju Spółki. BioMaxima będzie podmiotem z silnie zaznaczoną specjalizacją mikrobiologiczną. Istotne jest również wzmocnienie naszego Zarządu osobą Pana Łukasza Urbana.” - komentuje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

W ubiegłym tygodniu BioMaxima S.A. sfinalizowała transakcję zakupu 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS MED oraz ISTAR za łączną kwotę w wysokości 138 tys. EUR plus podatek w wysokości 22 tys. EUR. W przypadku gdy podmioty ten wypracują w 2016 r. zysk netto wyższy o minimum 10% od osiągniętego w 2015 r., czyli co najmniej 95 tys. EUR to ich dotychczasowy właściciel będzie uprawniony do otrzymania premii za sukces w kwocie 25 tys. EUR. Były właściciel obu spółek zobowiązał się również do świadczenia pracy na ich rzecz przez okres co najmniej 5 lat, co zostało uregulowane w odrębnej umowie. Spółki QIAS MED oraz ISTAR prowadzą działalność w zakresie sprzedaży aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów, a łączna wartość ich przychodów w 2015 r. sięgnęła ok. 770 tys. EUR. Natomiast wysokość zysku netto ukształtowała się na poziomie ok. 86 tys. EUR. Emitent zamierza umacniać swoją pozycję na rynku rumuńskim oraz rozpocząć proces konsolidacji spółek QIAS MED i ISTAR, a także własnej spółki Roco Sistem, powołując nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl.

„Zakup rumuńskich spółek wzmacnia pozycję międzynarodową BioMaxima. Rozpoczynamy nowy etap rozwoju Spółki, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów i zysków w najbliższych latach.” - podsumowuje Prezes Lewczuk

Spółka otrzymała w ostatnim czasie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" w wysokości prawie 2,3 mln zł na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Dzięki planowanej inwestycji BioMaxima S.A. będzie chciała opracowywać nowe oraz innowacyjne produkty. Emitentowi przyznana została również dotacja w kwocie ponad 584 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania celowe”. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie technologii ilościowych testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyku hamującego wzrost mikroorganizmów.

Redakcja

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

 • Strona należy do spółki:
  NewWeb PR S.A. Nr KRS 0000405033
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • +48 22 5078899

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.