• NCIndex
 • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI1.7%
Bezrobocie6.1%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
 • STAN RYNKU:
 • OBROTY (w tys. zł):
 • WZROSTY:
 • SPADKI:
 • BEZ ZMIAN:

JR INVEST S.A. planuje zakup kolejnej nieruchomości

Spółka JR INVEST S.A. podpisała przedwstępną umowę nabycia nieruchomości zlokalizowanych w Sosnowcu. Łączna kwota transakcji wynosi 10.455 tys. zł brutto. 

Spółka planuje zakupić dwie działki o łącznej powierzchni wynoszącej 0,3354 ha, działkę o powierzchni 0,2425 ha zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym, a także udziały w użytkowaniu wieczystym nieruchomości składającej się z działki o powierzchni 0,3079 ha oraz we współwłasności stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności budynku. Strony ustaliły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 31.10.2015 r. Kwota 2.500 tys. zł przeznaczona na zakup nieruchomości będzie pochodziła ze środków własnych JR INVEST S.A., natomiast pozostała kwota w wysokości 7.955 tys. zł będzie pochodziła z kredytu bankowego.

Zakup kolejnej nieruchomości wpisuje się w założenia naszej strategii rozwoju. Uważam, że nieruchomość zlokalizowana w Sosnowcu będzie dla nas istotnym aktywem, które powinno zwiększać swoją wartość w najbliższych latach. Planujemy dokonać restrukturyzacji nabywanego Centrum Handlowego, tak aby uzyskana stopa zwrotu z inwestycji była jak najwyższa.” - stwierdza January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR INVEST S.A.

Emitent objął w ostatnim czasie 6.500.000 szt. akcji serii F Spółki Columbus Energy S.A. JR INVEST S.A. wraz z podmiotami powiązanymi będzie posiadał po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego łącznie 10.307.740 sztuk akcji tej Spółki, co stanowić będzie 49,50% udziału w jej kapitale zakładowym oraz 46,91% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Podmiot ten zajmuje się montażem instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Columbus Energy S.A. podpisał w dniu 13.07.2015 r. list intencyjny z notowaną na rynku NewConnect Spółka Columbus Capital S.A., w którym obie strony postanowiły podjąć negocjacje w celu połączenia obu spółek. Planowana fuzja ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. jako spółki przejmowanej na Columbus Capital S.A. jako spółki przejmującej w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom Columbus Energy S.A. akcji Columbus Capital S.A. Połączenie dwóch podmiotów nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji i pod warunkiem wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obu spółek.

Z optymizmem spoglądamy na możliwe połączenie Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A. Korzyści płynące z fuzji będą moim zdaniem znaczące, zarówno dla samych Spółek, jak i dla ich Akcjonariuszy. Columbus Energy S.A. działa w bardzo perspektywicznej branży Odnawialnych Źródeł Energii, a dzięki upublicznieniu Spółka ta będzie mogła łatwiej pozyskiwać kapitał na dalszy rozwój. Jej celem jest stanie się liderem rynku fotowoltaiki w Polsce i wierzę, że połączenie z Columbus Capital S.A. pomoże zrealizować te ambitne plany.” - dodaje Ciszewski.

W skład Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. wchodzą podmioty działające na rynku nieruchomości komercyjnych. Ich głównym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w atrakcyjnych cenach, a następnie ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców, co pozwala na wzrost generowanych przychodów i uzyskiwanie wyższej kwoty ze sprzedaży tak zrestrukturyzowanych budynków. JR INVEST S.A. także poszerza prowadzoną działalność poprzez zwiększanie zaangażowania kapitałowego w branżę OZE.


 

 

 

Redakcja

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

 • Strona należy do spółki:
  Financial Web S.A. Nr KRS 0000358027
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • +48 22 5078899

Partnerzy

Financial Markets Center Management Sp. z.o.o działa na rynku ogólnopolskim już od 2005 roku. W swojej ofercie posiada m.in. doradztwo strategiczne, walutowe oraz inwestycyjne.
NewWeb S.A. jest innowacyjną agencja PR, która świadczy szeroką gamę usług z zakresu PR, IR, a także marketingu.