• NCIndex
  • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI16.6%
Bezrobocie5.0%
PKB1.4%
Stopa ref.5.75%
WIBOR3M5.86%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
  • STAN RYNKU:
  • OBROTY (w tys. zł):
  • WZROSTY:
  • SPADKI:
  • BEZ ZMIAN:

Surfland z zyskiem po pierwszym kwartale

Spółka Surfland Systemy Komputerowe S.A. wypracowała w 1 kw. 2018 r. dodatni wynik na poziomie EBITDA oraz zwiększyła przychody netto ze sprzedaży do blisko 863 tys. zł. Spółka odczuwa pozytywne skutki przeprowadzonej restrukturyzacji w wielu obszarach jej funkcjonowania.

Emitent zanotował w 1 kw. 2018 r. zysk EBITDA w wysokości 14 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 863 tys. zł. W analogicznym okresie 2017 r. wartość przychodów Spółki wynosiła prawie 742 tys. zł, więc tegoroczny wynik wykazuje ponad 16% wzrost. Głównym czynnikiem mającym wpływ na poprawę wyników finansowych SSK S.A. ma zakończona restrukturyzacja oraz utrzymywanie wysokiej dyscypliny kosztowej. Zarząd Spółki pracuje nad uzyskaniem nowych strumieni finansowych, które pozwolą na realizację nowych projektów i przedsięwzięć biznesowych, dzięki czemu możliwy będzie dalszy wzrost przychodów oraz rentowności.

„Zauważalna poprawa wyników to efekt restrukturyzacji, której głównym elementem była taka przebudowa zespołów merytorycznych i organizacji Spółki, żeby dostosować je do bieżącej sytuacji rynkowej i wyeliminować niedochodowe obszary działalności. Istotne znaczenie dla poprawy wyników ma również ciągły monitoring ponoszonych kosztów i stałe poszukiwanie możliwości optymalizacji wybranych składników. Spółka zamierza również zmodernizować swoje zaplecze techniczne i poszerzać kompetencje w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa przetwarzania informacji, co pozwoli oferować rynkowi komplementarne produkty i usługi w tym segmencie.” - podkreśla Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A.

W pierwszym kwartale br. Emitent prowadził intensywne działania handlowe związane z wprowadzeniem na rynek kompleksowej oferty w zakresie przygotowania podmiotów do spełniania wymogów rozporządzenia RODO wykorzystując przy tym know-how, kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego (partnerskie kancelarie prawne), informatyki i zarządzania projektami. W ten sposób Spółka uzyskała efekt synergii, który umożliwia planowanie oraz nadzorowanie procesu przygotowań zarówno w warstwie organizacyjno-prawnej, jak i technologicznej. SSK S.A. pracuje również nad poszerzeniem swojej oferty o rozwiązania służące ochronie przed zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni, w tym przede wszystkim ochronie przed niekontrolowanym wyciekiem danych, co pozwoli na zaoferowanie dedykowanych rozwiązań firmom z segmentu MSP. W podstawowym segmencie biznesowym, czyli świadczeniu usług nadzoru i opieki serwisowej oraz outsourcingu IT Emitent pozyskał w ostatnich miesiącach trzech nowych, długoterminowych klientów.

„W pierwszych miesiącach roku Spółka podpisała pięć umów na realizację usług w zakresie przygotowania klientów do spełnienia wymogów Rozporządzenia RODO. Cztery projekty znajdują się w zaawansowanej bądź końcowej fazie, jeden właśnie rozpoczynamy. Jednocześnie obserwujemy w ostatnim czasie coraz większe zainteresowanie tymi usługami i na bieżąco składamy potencjalnym klientom oferty na wykonanie audytu organizacyjno-prawnego i audytu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Oceniamy, że popyt na te usługi będzie się utrzymywał co najmniej do późnej jesieni tego roku. Realizacja audytów bezpieczeństwa przetwarzania to w dużej mierze weryfikacja ochrony przez zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni. Doświadczenia wyniesione z tych prac w naturalny sposób budują dalsze kompetencje i korelują z planami zwiększenia aktywności Spółki w tym obszarze.” - podsumowuje Prezes Bartoń.

Spółka zrealizowała w 1 kw. 2018 r. pierwszy etap projektu w ramach realizacji umowy z Gminą Strzegom na dostawę, montaż, instalację i konfigurację sprzętu multimedialnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej w budynku CAS "Karmel" w Strzegomiu dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. "Szlak Kamienia". Wartość pierwszego etapu zadania wyniosła 236 tys. zł brutto. Realizacja drugiego etapu prac o wartości 102 tys. zł brutto powinna nastąpić do końca maja 2018 r.

SSK S.A. przeprowadziła w pierwszym kwartale 2018 r. emisję akcji serii J pozyskując z niej ponad 566 tys. zł. Inwestorzy objęli łącznie 566.200 szt. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł. Pozyskane środki pozwoliły m.in. na spłatę większości zaciągniętych w 2017 r. pożyczek oraz częściową odbudowę kapitałów Spółki.

Redakcja

Reklama AEC

Reklama NEWWEB

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

  • Strona należy do spółki:
    Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.