• NCIndex
 • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
 • STAN RYNKU:
 • OBROTY (w tys. zł):
 • WZROSTY:
 • SPADKI:
 • BEZ ZMIAN:

Nextbike podsumował 1Q 2018r.

Spółka Nextbike Polska S.A. opublikowała wyniki za 1Q2018. Raportowane przychody spółki w 1Q2018 wyniosły 5,8 mln PLN wobec 4,3 mln PLN z 1Q2017, co oznacza 35% wzrost w porównywalnych okresach. 80% przychodów pochodzi z sektora publicznego, a spółka konsekwentnie realizuje strategię zwiększanie udziału sprzedaży do odbiorców prywatnych. Udział tego segmentu w przychodach ogółem wzrósł z 16% w 1Q2017 r. do 20% w 1Q2018 r. Raportowana EBITDA w omawianym okresie wyniosła -0,9 mln PLN (wobec 0,36 mln PLN w 1Q 2017), a strata netto 3,1 mln PLN wobec 0,7 mln PLN straty przed rokiem.

Z uwagi na nieistotną wartość wyników finansowych spółek zależnych, Nextbike Polska nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W przypadku objęcia spółek zależnych konsolidacją, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósłby w omawianym okresie -0,9 mln PLN wobec 0,3 mln PLN w 1Q 2017 . Wartość przychodów w przypadku konsolidacji spółek zależnych pozostałaby na niezmienionym poziomie. Dla ułatwienia porównywalności wyników finansowych i analizy trendów Spółka prezentuje dane znormalizowane, uwzględniające równomierną alokację zarówno skumulowanych przychodów jak i marży ze zrealizowanych dostaw w poszczególnych latach kontraktu (Nextbike Polska zawiera dwa typy umów z jednostkami samorządu terytorialnego: w których przychody i marża z kontraktu rozpoznawane są liniowo w okresie kontraktu oraz o dostawę – gdzie przychody i marża) z rozpoznawane są w okresie dostawy). Znormalizowane skonsolidowane przychody za 1Q 2018 wynoszą 11,8 mln PLN (wobec 9,2 mln PLN w 1Q 2017) a skonsolidowana EBITDA -1,2 mln PLN wobec -0,1 mln PLN rok wcześniej.

„W 1Q2018 spółka zanotowała wzrost przychodów z działalności, należy jednak brać pod uwagę, że jest to okres o sezonowo najniższych przychodach i najniższym wyniku EBITDA na tle pozostałych kwartałów roku obrotowego. Spółka intensywnie się rozwija, bierze udział w nowych przetargach, pracuje nad nowymi technologiami. Wraz ze zwiększeniem liczby rowerów, a co za tym idzie kosztów ich serwisu, zużycia części - zwiększyły się koszty operacyjne ponoszone w kwartale poprzedzającym uruchomienie nowego, rekordowego pod względem floty Nextbike Polska, sezonu. Duża część zwiększonych wydatków to koszty związane z ponownym uruchomieniem systemów, podniesieniem jakości usług i kontynuacją rozbudowy struktur do rozmiarów niezbędnych do jak najlepszej obsługi dynamicznie zwiększającej się z roku na rok liczby rowerów w naszej flocie. Jednocześnie pierwszy kwartał był dla nas okresem intensywnych prac nad pozyskaniem nowych zamówień, czego efektem dołożenie do floty kolejnych 5,6 tys. rowerów w przetargach, w których złożyliśmy najlepszą lub jedyną ofertę.  - tłumaczy Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu Nextbike Polska S.A.

Liczba rowerów w systemach uruchomionych na dzień 31.03.2018 r. wyniosła 12,4 tys. i była o 35% wyższa od liczby rowerów w systemach zarządzanych przez Spółkę w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost ten wynika z pozyskanych kontraktów oraz rozbudowy systemów rowerów miejskich w ramach już zawartych umów. Na dzień publikacji raportu za 1Q 2018, czyli 15 maja br., flota Nextbike Polska, uwzględniająca przetargi, w których spółka złożyła jedyną lub najlepszą ofertę, oraz podpisane już kontrakty na systemy, które będą dopiero uruchomione, sięga 20 tys. rowerów. Wśród nich – uwzględniając liczbę rowerów przewidzianą do dostarczenia w sezonie 2018 – jest przetarg na System Roweru Metropolitalnego w Trójmieście. 19 marca 2018 r ogłoszony został przetarg na wybór dostawcy i operatora najnowocześniejszego, a zarazem największego, pod względem obszaru działania, systemu rowerów miejskich w Polsce, obejmującego  14 gmin. Jest to system czwartej generacji, tzn. rowery mogą funkcjonować niezależnie od stacji postojowych. Nextbike Polska zobowiązał się do dostarczenia w sumie w trakcie trwania umowy 4 080 tys. rowerów, wszystkich elektrycznych, za kwotę nieco ponad 40 mln PLN brutto i tym samym złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Przetarg czeka na rozstrzygnięcie. Na rozstrzygniecie czeka także m.in. Rowerowe Łódzkie – projekt, w którym także Nextbike Polska złożył najlepszą ofertę. To pierwszy w Polsce regionalny system bikesharingowy składający się z systemu wypożyczalni przy stacjach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz w najważniejszych punktach obsługiwanych przez nią miejscowości. Zaplanowany jest na ok 1 tys. rowerów w 10 miastach. Wartość projektu to 24 mln PLN brutto.

1 maja br. spółka z sukcesem uruchomiła także swój pierwszy zagraniczny kontrakt: w fińskim mieście Turku. Wartość 3-letniej umowy obejmującej dostawę i obsługę systemu na 300 rowerów czwartej generacji to 2 mln EUR.

Jesteśmy na wyjątkowym etapie w fazie dynamicznego rozwoju Spółki: z jednej strony uruchamiamy po zimowej przerwie technicznej największą w naszej historii flotę rowerów, z drugiej startujemy w rekordowej liczbie przetargów na ten i kolejne sezony. Do tego dochodzi realizacja pierwszego zagranicznego kontraktu i praca nad dalszą ekspansją geograficzną Nextbike Polska oraz ciągłe udoskonalanie i poszerzanie oferty – m.in. wdrażanie takich rozwiązań technologicznych, jak rowery czwartej generacji. Niewątpliwie mamy mnóstwo zadań na każdym polu, ale pozostajemy wysoce skuteczni, zachowując pozycję lidera na polskim rynku. Śmiało możemy stwierdzić, że jesteśmy aktywnym kreatorem i liderem obserwowanej obecnie w Polsce rowerowej rewolucji. To niezwykle motywujące do dalszego rozwoju biznesu .” – mówi Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu Nextbike Polska S.A.

Redakcja

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

 • Strona należy do spółki:
  Financial Web S.A. Nr KRS 0000358027
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • +48 22 5078899

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.