• NCIndex
 • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI2%
Bezrobocie5.9%
PKB5.2%
Stopa ref.1.5%
WIBOR3M1.70%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
 • STAN RYNKU:
 • OBROTY (w tys. zł):
 • WZROSTY:
 • SPADKI:
 • BEZ ZMIAN:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wykupiła obligacje serii A

Spółka Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. dokonała terminowego wykupu obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 823 tys. zł. Przeprowadzenie terminowego wykupu papierów dłużnych potwierdza bardzo dobrą kondycję finansową Emitenta.

Spółka wykupiła w terminie zabezpieczone obligacje serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 823 tys. zł. Były to dwuletnie obligacje zabezpieczone z oprocentowaniem stałym na poziomie 7,5% w skali roku oraz kuponem odsetkowym wypłacanym kwartalnie. Wykup obligacji został sfinansowany przez Emitenta ze środków własnych, co świadczy o jego bardzo dobrej kondycji finansowej. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. środki pozyskane z emisji obligacji serii A przeznaczyła w całości na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B. Dzięki rozwojowi tego obszaru biznesowego Spółka konsekwentnie poprawia swoje wyniki finansowe oraz umacnia pozycję rynkową.

„Środki pozyskane z emisji obligacji pozwoliły Spółce na rozwój sektora usług mikrofaktoringu, jak również na zakupy wierzytelności, dzięki czemu rozszerzyliśmy znacząco paletę świadczonych usług oraz źródła przychodów. Większa dywersyfikacja przychodów zapewnia zwiększone bezpieczeństwo prowadzonego biznesu. Mamy nadzieję, że wykupiona emisja obligacji choć w małej części przyczyni się do odzyskiwania przez inwestorów zaufania do branży i do instrumentu finansowania, jakim są obligacje, czyli papiery dające potencjalnie większy zysk, ale jednak obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Rolą zarządzających emitentami jest minimalizowanie tego ryzyka.” - podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Spółka notuje stały wzrost osiąganych wyników finansowych. W 3 kw. 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypracowała prawie 210 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym wobec 161 tys. zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto Spółki wyniósł ponad 621 tys. zł podczas gdy rok wcześniej było to 431 tys. zł.

Grupa WEC realizuje przyjęty kierunek rozwoju oparty na prowadzeniu polityki stabilnego i zrównoważonego rozwoju, polegającej na równomiernej ekspansji wszystkich obszarów biznesowych, a także zwiększaniu strumieni przychodowych poprzez realizację usług podmiotom spoza Grupy. Spółka bardzo dynamicznie rozszerza skalę działalności w ramach segmentu faktoringu pozyskując nowych klientów na ten produkt finansowy i podpisała już 67 umów faktoringu z limitami w wysokości 4,2 mln zł. Jednocześnie rozwijany jest też obszar biznesowy w zakresie udzielania pożyczek dla przedsiębiorstw. Emitent w dalszym ciągu pozyskuje także nowe pakiety wierzytelności do windykacji i utrzymuje stały poziom skali działalności w zakresie windykacji na zlecenie B2B.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. zwiększa również wartość portfela posiadanych pakietów wierzytelności. W ostatnim czasie Spółka podpisała umowę zakupu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych z podmiotem z branży kolejowej. Jego wartość wynosi ponad 2.010 tys. zł. Jest to tym samym już kolejny podmiot z branży kolejowej, z którym Emitent nawiązał współpracę, bowiem we wrześniu 2018 r. dokonał on zakupu pakietu wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych o całkowitej nominalnej wartości przekraczającej 2.334 tys. zł. Natomiast w październiku 2018 r. Spółka zawarła z polskim dostawcą energii umowę zakupu wierzytelności z tytułu umów sprzedaży usług dystrybucyjnych, należności pozostałych oraz odsetek wartość nabytych wierzytelności sięga ok. 500 tys. zł.

Emitent wypłacił w tym roku dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję i podtrzymał dotychczasową politykę dywidendową, przewidującą coroczne dzielenie się osiąganym zyskiem z Akcjonariuszami.

Super User

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

 • Strona należy do spółki:
  Financial Web S.A. Nr KRS 0000358027
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • +48 22 5078899

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.