• NCIndex
  • NCIndex30
Wykres indexu
NEWCONNECT - NAJWIĘKSZE OBROTY
WSKAŹNIKI MAKRO
SymbolWartość
Inflacja CPI15.6%
Bezrobocie5.4%
PKB7.3%
Stopa ref.4.5%
WIBOR3M5.95%
logo sponsora
GIEŁDY - ŚWIAT
INDEKSY - POLSKA
TOWARY
  • STAN RYNKU:
  • OBROTY (w tys. zł):
  • WZROSTY:
  • SPADKI:
  • BEZ ZMIAN:

Auxilia S.A. terminowo wykupiła obligacje serii B

Auxilia S.A. dokonała terminowego wykupu obligacji serii B. Wartość nominalna wykupionych obligacji wynosiła 1,32 mln zł.

Emitent poinformował o dokonaniu zgodnie z terminem wykupu zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.320.000,00 zł. W związku ze zrealizowaniem wykupu obligacji serii B podlegają one umorzeniu. Ich oprocentowanie było stałe i wynosiło 10,00% w skali roku przy kwartalnej wypłacie odsetek. W dniu wykupu nastąpiła także wypłata należnych obligatariuszom odsetek za ostatni okres odsetkowy. Zdaniem Zarządu Auxilia S.A. terminowy wykup obligacja potwierdza bardzo dobrą kondycję finansową Spółki.

„Dokonaliśmy terminowego wykupu obligacji serii B, co świadczy o bardzo dobrym standingu finansowym Spółki. Pozyskane z emisji środki zostały przeznaczone na rozwój w zakresie odszkodowań dla biznesu. Pozwoliło nam to zwiększyć skalę działalności i poprawić wyniki finansowe. Decyzję o finansowaniu naszego rozwoju poprzez obligacje należy uznać za trafną.” - ocenia Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu Spółki AUXILIA S.A.

Auxilia S.A. zakończyła 1 kw. 2020 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości ponad 2.265 tys. zł wobec 1.204 tys. zł rok wcześniej. Spółka zanotowała także wzrost przychodów netto ze sprzedaży do 4.830 tys. zł z 3.618 tys. zł. Głównym czynnikiem poprawy jej wyników finansowych jest realizacja umowy ramowej z PHI Wierzytelności S.A., której efektem jest quasi-sekurytyzacyjny model monetyzacji portfela wierzytelności z segmentu odszkodowań dla biznesu służący skróceniu cyklu konwersji gotówki.

W maju br. analitycy East Value Research podwyższyli cenę docelową dla akcji Auxilia S.A. do 6,10 zł z 5,00 zł w poprzedniej rekomendacji. Jednocześnie podtrzymana została dla Spółki rekomendacja "Kupuj".

Auxilia S.A. nadal prowadzi nawiązaną współpracę z PHI Wierzytelności S.A. opartą na ramowej umowie o współpracy w ramach quasi-sekurytyzacyjnego modelu monetyzacji portfela wierzytelności z segmentu odszkodowań dla biznesu, co służy skróceniu cyklu konwersji gotówki w sprawach, w których nie występuje element wypłaty odszkodowania na etapie polubownym.

Spółka wypracowała w 2019 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 3.258 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 13.709 tys. zł. W 2018 r. skonsolidowany zysk netto Auxilia S.A. wyniósł 1.334 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 10.989 tys. zł.

Na początku 2019 r. Spółka zaktualizowała strategię rozwoju, zgodnie z którą będzie się ona koncentrowała na aktywności w segmentach rynku, w których zidentyfikowano istnienie wysokowartościowych należności wymagających: innowacyjnego rozwiązania prawnego lub ekonomicznego, specjalistycznej wiedzy lub zapotrzebowania na kapitał przy opracowaniu strategii, metodologii działań czy też przy wdrożeniu dochodzenia należności. Strategia Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. zakłada dalszy rozwój dotychczas prowadzonej działalności w kilku najważniejszych obszarach, do których można zaliczyć: obszar sprzedaży, obszar oferty produktowej, obszar finansów, obszar obsługi prawnej oraz obszar procesów wewnętrznych.

Super User

Reklama AEC

Raporty

Suplementy na NewConnect
Paliwa na NewConnect
Paliwa na NewConnect

W ostatnich dekadach wiele ...

Restauracje na NewConnect
Restauracje na NewConnect

Na rynku NewConnect ...

Producenci gier na NewConnect
Producenci gier na NewConnect

Piętnaście czy dwadzieścia ...

FMCG na NewConnect
FMCG na NewConnect

Czym jest sektor FMCG? Ten ...

Recykling na NewConnect
Recykling na NewConnect

Szeroko pojęty recykling to ...

Nieruchomości na NewConnect
Nieruchomości na NewConnect

Sektor „nieruchomości” na ...

Więcej

Kontakt

  • Strona należy do spółki:
    Financial Markets Center Management Sp. z o.o. Nr KRS 0000237621
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Partnerzy

Księgarnia Maklerska.pl działa w ramach firmy Epilog. Istnieje w sieci od 1 maja 2007 roku. Zajmuje się sprzedażą książek przede wszystkim o inwestowaniu na giełdzie.